Groningen.Inclusief.Passend

GRIPklasGRIPklas is een Samen naar School klas in oprichting: samen met basisschool De PIT maakt de GRIPklas ruimte voor inclusief onderwijs.


Onze pijlers zijn:

  • Onderwijs

  • Inclusie

  • Ondersteunende Communicatie

  • Ouders Betrokken